VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Видобування паливних корисних копалин в Україні
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1
Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до паливної сировини:
   пісок, глина, каолін
   природний газ, кам'яне вугілля, горючі сланці
   кухонна сіль, мінеральні води, крейда
   залізні, нікелеві руди, золото

Вопрос № 2


Відвали пустої породи, які у великій кількості можна спостерігати в районах видобутку кам'яного вугілля, називаються:
   горами
   сопками
   могилами
   териконами

Вопрос № 3
Укажіть рядок з назвами нафтогазових родовищ, розташованих у Карпатському нафтогазоносному регіоні:
   Джанкойське, Глібівське, Штормове
   Шебелинське, Західнохрестищенське, Леляківське
   Богородчанське, Долинське, Бориславське
   Качанівське, Єфремівське, Стрілківське

Вопрос № 4
Поклади кам'яного вугілля на Донбасі були відкриті у:
   1921 р., В. Докучаєвим
   1721 р., Г. Капустіним
   1729 р., Г. Татарченком
   1821 р., Б. Морковкіним

Вопрос № 5
Найбільші масиви торфу залягають у межах України:
   на Донбасі
   на шельфі Чорного моря
   у Карпатах
   на Поліссі

Вопрос № 6
З Передкарпатським прогином пов'язані корисні копалини:
   бокситів
   руд чорних та кольорових металів
   нафти та природного газу
   уранових руд

Вопрос № 7
Виберіть, як поділяють вугілля за геологічним віком:
   чорне вугілля
   буре (наймолодше)
   біле вугілля
   антрацитове (найдавніше)
   кам'яне (давнє)

Вопрос № 8
Виберіть із переліку перспективні газоносні райони сланцевого газу (два):
   Юзівська
   Олеська
   Донецька
   Карпатська
   Волинська

Вопрос № 9
Виберіть із переліку країни, звідки Україна змушена імпортувати кам'яне вугілля, у зв'язку із війною на Сході України:
   США
   Саудівська Аравія
   Південна Африка
   Австралія
   Німеччина

Вопрос № 10
Виберіть із переліку два найбільші центри нафтопереробки в Україні:
   Кременчук
   Надвірна
   Львів
   Лисичанськ
   Бердянськ

Вопрос № 11
З'ясуйте, який із паливних басейнів України відповідає такій характеристиці: смуга покладів тягнеться від Житомира до Запоріжжя, невисока теплотвірність, підвищена сипучість і вологість зумовили незначний видобуток цього виду палива, відкритий видобуток знижує собівартість, але завдає шкоди цінним земельним угіддям.
   Львівсько-Волинський
   Криворізький
   Дніпровський
   Донецький

Вопрос № 12
Буровугільним басейном України є:
   Львівсько-Волинський
   Криворізький
   Дніпровський
   Донецький

Вопрос № 13
Нафтопровід України, який єдиний, що був збудований за часів незалежної України:
   "Союз"
   "Придніпровський"
   "Дружба"
   "Одеса-Броди"

Вопрос № 14
Леляківське родовище містить поклади:
   нафти
   торфу
   кам'яного вугілля
   бурого вугілля

Вопрос № 15
Укажіть рядок з назвами нафтогазових родовищ, розташованих у Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній провінції:
   Богородчанське, Долинське, Бориславське
   Качанівське, Єфремівське, Стрілківське
   Шебелинське, Західнохрестищенське, Леляківське
   Джанкойське, Глібівське, Штормове

Вопрос № 16
Вкажіть, який кам'яновугільний басейн розташований на правобережжі України:
   Донецький
   Дніпровський
   Львівсько-Волинський
   Карпатський

Вопрос № 17
Підприємство, на якому ведеться видобуток кам'яного вугілля називається:
   заводом
   фабрикою
   шахтою
   комбінатом

Вопрос № 18
Укажіть рядок з назвами нафтогазових родовищ, розташованих у Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній провінції:
   Шебелинське, Західнохрестищенське, Леляківське
   Джанкойське, Глібівське, Штормове
   Качанівське, Єфремівське, Стрілківське
   Богородчанське, Долинське, Бориславське

Вопрос № 19
Як називається транзитний нафтопровід, що перекачує нафту з Росії до країн Європи і проходить через територію України?
   "Дружба"
   "Придніпровський"
   "Одеса-Броди"
   "Союз"

Вопрос № 20
Перші в Україні родовища нафти та природного газу були відкриті в:
   Карпатській провінції
   Дніпровсько-Донецькій западині
   Закарпатському районі
   Кримсько-Причорноморській області

Вопрос № 21
Які корисні копалини наявні у шельфі Чорного моря?
   торфу
   бурого вугілля
   нафти та природного газу
   кам'яного вугілля

Вопрос № 22
У Кіровоградській області на початку 60-х рр. ХХ ст. було відкрито найбільше у світі родовище горючих сланців у родовищі:
   Богородчанському
   Леляківському
   Бовтиському
   Глібівському

Вопрос № 23
Які твердження правильно відображають сучасні особливості географії паливної промисловості світу?
   значний обсяг нафти видобувається на шельфі Світового океану
   усі високорозвинені країни забезпечені власними ресурсами палива
   більшість районів видобування вугілля розташовані в Північній півкулі
   найважливіший чинник розміщення підприємств паливної промисловості — споживчий
   райони видобування та активного споживання енергоресурсів не збігаються

Вопрос № 24
Значна частина шахт на сході України виведена з ладу, тому актуальною є проблема відродження й модернізації підприємств у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Спрогнозуйте позитивні наслідки розвитку вуглевидобування в цьому басейні.
   постачання сировини на металургійні комбінати Львова й Луцька
   поліпшення паливного балансу Західного регіону й України
   забезпечення паливом Бурштинської та Добротвірської ТЕС
   збереження робочих місць у Нововолинську й Червонограді
   збільшення обсягу імпорту вугілля в прикордонні області України


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту