VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Лісова промисловість України та світу
Описание:
Использовано: 15 раз


Вопрос № 1
Які чинники зумовили прихід у західні області України на початку ХХІ ст. потужної транснаціональної корпорації в галузі деревообробки «Swiss Krono Group»?
   забезпеченість виробництва місцевою сировиною
   можливість експорту продукції до країн Європи
   можливість імпорту деревини з країн Азії та Африки
   прикордонне географічне розташування регіону
   траси магістральних нафто- і газопроводів

Вопрос № 2
У селах об'єднаної територіальної громади багато безробітних, домінує зайнятість у лісовому господарстві й лісозаготівлі. Які інвестиційні проекти для розвитку малого бізнесу доцільно підтримати владі для раціональнішого використання місцевих ресурсів і розв'язання соціально-економічних проблем громади?
   комбінування виробництва целюлози й паперу
   створення рекреаційних комплексів на вирубках лісу
   виготовлення садових меблів, сувенірів з дерева
   отримання енергетичного газу з відходів лісозаготівлі
   брикетування дрібних деревних відходів, виробництво пелет

Вопрос № 3
Виберіть з переліку країни, які використовують деревину, більшою мірою, як паливо.
   Бразилія
   Індія
   Росія
   Конго
   Канада

Вопрос № 4
Виберіть міста України, де розташовані підприємства з виробництва целюлози, паперу або картону.
   Кременчук
   Ізмаїл
   Жидачів
   Олешшя
   Свалява

Вопрос № 5
Установіть відповідність між галузями лісової промисловості та принципами їх розміщення:
 1  меблева промисловість
 2  целюлозно-паперова промисловість
 3  лісохімічна промисловість
 4  лісопильна промисловість
 5  
 A  на відходи лісової промисловості
 B  на сировину
 C  на кваліфіковані кадри
 D  на електроенергію та воду
 E  на споживача


Вопрос № 6
Установіть відповідність між центрами лісової та деревообробної промисловості України й областями, на території яких вони розташовані:
 1  Жидачів
 2  Мукачеве
 3  Коломия
 4  Малин
 5  
 A  Закарпатська
 B  Волинська
 C  Житомирська
 D  Івано-Франківська
 E  Львівська


Вопрос № 7
Укажіть, яка з галузей лісовиробничого комплексу орієнтується на масового споживача?
   лісозаготівельна
   меблева
   лісохімічна
   целюлозно-паперова

Вопрос № 8
Яка з країн найбільше експортує лісової продукції?
   Фінляндія
   Канада
   Норвегія
   Білорусь

Вопрос № 9
Визначте правильний варіант ланцюга "продукція - чинники розміщення - центри виробництва", характерний для лісової промисловості України:
   меблева промисловість - сировина, електроенергія - Чернівці, Київ
   лісопильна промисловість - вода, електроенергія - Коростень, Овруч
   лісохімічна промисловість - сировина, вода - Великий Бичків, Свалява
   целюлозно-паперова промисловість - вода, електроенергія - Малин, Жидачів

Вопрос № 10
Яка країна має найбільші площі хвойних порід?
   Китай
   Росія
   Бразилія
   США

Вопрос № 11
Центр виробництва учнівських зошитів в Україні - це:
   Конотоп
   Херсон
   Мукачеве
   Понінка

Вопрос № 12
Синтетичні смоли, оцтова кислота, кормові дріжджі, каніфоль, скипидар - це продукція промисловості:
   лісохімічної
   целюлозно-паперової
   лісопильної
   лісозаготівельної

Вопрос № 13
Визначальними факторами при розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості є:
   сировина, вода, дешева електроенергія
   споживачі
   дешеве паливо
   кваліфіковані кадри

Вопрос № 14
Укажіть найбільші лісозаготівельні райони в Україні:
   Донбас і Полісся
   Карпати і Придніпров'я
   Полісся і Карпати
   Придніпров'я і Передкарпаття

Вопрос № 15
"Лісовим цехом Європи називають:"
   Швецію й Фінляндію
   Україну і Росію
   Грецію і Португалію
   Італію та Францію

Вопрос № 16
Найвищі показники лісистості має регіон:
   Австралії
   Західної Європи
   Центральної Європи
   Латинської Америки

Вопрос № 17
Який напрям розвитку целюлозно-паперової промисловості в Україні позитивно позначиться на довкіллі?
   переміщення целюлозно-паперового виробництва зі сходу країни на захід
   використання для виробництва целюлози деревини листяних порід
   збільшення обсягів виробництва паперу й картону з макулатури
   концентрація виробництва паперу на великих комбінатах

Вопрос № 18
В Україні зростають обсяги виробництва палива (тріски й паливних пелет) зі спеціально заготовленої для цього деревини. Як оптимізувати таке виробництво згідно зі Стратегією сталого розвитку та здешевити цю продукцію?
   використовувати деревину лише твердолистяних порід
   модернізувати збирання й перероблення відходів лісозаготівлі
   надавати дотації перевізникам продуктів переробки деревини
   розмістити виробництво цього виду палива в усіх великих містах

Вопрос № 19
Законодавством України заборонено вивезення лісу-кругляка до країн Європи. Що є наслідком такого обмеження експорту для Закарпатської області?
   виникла проблема забезпечення дровами населення регіону
   зріс імпорт сировини для виробництва деревно-стружкових плит
   збільшився дефіцит деревини для лісохімічних підприємств
   зросла кількість підприємств, які переробляють деревину

Вопрос № 20
У яких країнах відбувається активне знелісення території, спричинене перевищенням площі вирубування лісу над площею лісонасадження?
   Казахстані, Монголії
   Індонезії, Бразилії
   Франції, Італії
   Алжирі, Лівії

Вопрос № 21
Чим зумовлене розташування в Україні виробництва меблів здебільшого у великих містах та міських агломераціях?
   можливістю кооперування з виробниками сировини
   орієнтуванням на попит місцевого населення
   розміщенням джерел дешевої електроенергії
   надлишком висококваліфікованих трудових ресурсів

Вопрос № 22
Найбільші обсяги заготівлі деревини в Україні забезпечує Житомирська область, тому що в цьому регіоні:
   діють найпотужніші целюлозно-паперові комбінати
   є найбільші за площею лісові масиви
   сформувався хутірський тип розселення
   зберігається низький рівень радіоактивного забруднення

Вопрос № 23
Інтенсивна лісозаготівля в Українських Карпатах спричиняє:
   підвищення температури повітря
   зміну висоти снігової лінії
   збільшення потужності селів
   активізацію сейсмічних явищ

Вопрос № 24
Яка продукція виробляється на підприємствах лісопромислового комплексу майже в усіх обласних центрах України?
   сірники
   целюлоза
   папір
   меблі


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту