VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Сільське господарство України
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1


Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо основних імпортерів продукції сільського господарства з України (2015 р.). Визначте особливості географічної структури експорту української аграрної продукції:
   серед десяти найбільших імпортерів української аграрної продукції немає країн Америки
   найбільше споживають українського продовольства країни СНД
   основними імпортерами сільськогосподарської продукції з України є високорозвинені країни
   найбільше імпортують української аграрної продукції дві країни з найбільшою кількістю населення
   країни Євросоюзу імпортують аграрної продукції з України більше, ніж Росія

Вопрос № 2
Які з наведених анонсів публікацій свідчать про порушення традиційної схеми зональної спеціалізації рослинництва в Україні на сучасному етапі?
   «Посіви соняшника потіснили картоплю на полях Західної України»
   «Насіння швидкостиглих сортів кукурудзи закуповують фермери Полісся»
   «Нові сорти озимого ріпаку принесли прибуток фермерам Приазов’я»
   «Рекордна врожайність цукрових буряків на Вінниччині»
   «На Херсонщині збирають урожай ранніх баштанних»

Вопрос № 3


Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ (тис. га) під олійними технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані, визначте зміни в економіці України, зумовлені такою динамікою посівів:
   збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості
   прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості
   стримується зростання цін на олію, маргарин, халву
   збільшується частка української продукції на світовому ринку соняшникової олії
   створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива

Вопрос № 4
Які аргументи дають можливість стверджувати, що лісостепова зона в Україні є оптимальним районом вирощування цукрових буряків?
   ерозійні форми рельєфу
   сума активних температур 2400 ∘С — 2900 ∘С
   опідзолені і типові чорноземи
   достатнє зволоження території
   потужні пласти осадових порід

Вопрос № 5
В одній з областей України 53 % земель вражені водною ерозією, 11 % — вітровою, що спричинено:
   незначним залісненням території
   зміною структури посівів зернових
   високою розораністю угідь
   заболоченням рівнинних ділянок
   переважно височинним рельєфом

Вопрос № 6


Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ (тис. га) під технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані, визначте вплив цих змін на розвиток переробних галузей промисловості:
   зменшується кількість цукрових заводів
   збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості
   створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива з ріпаку
   прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості
   зникає одна з галузей спеціалізації Полісся — льняна промисловість

Вопрос № 7
Чим зумовлена пріоритетність розвитку виробництва органічної продукції сільського господарства в Україні?
   домінуванням тваринництва в структурі сільського господарства
   зональним характером спеціалізації сільського господарства
   зростанням попиту на цю продукцію в країнах Європи та в Україні
   високою природною родючістю ґрунтів
   упровадженням біологічних засобів захисту рослин в аграрному секторі

Вопрос № 8
Яку спеціалізацію мають сільськогосподарські підприємства в Україні, що розміщені навколо великих міст і міських агломерацій?
   вирощування цукрового буряка
   вирощування олійних культур
   овочівництво
   птахівництво м’ясного напряму
   молочне скотарство

Вопрос № 9
Установіть відповідність між характеристиками галузей тваринництва України та їхніми назвами:
 1  розвивається найінтенсивніше у приміських вузько- спеціалізованих господарствах, поширені породи: миргородська, українська біла, чорно-ряба; не розвивається в країнах, де панівною вірою є іслам
 2  займає провідне місце у тваринництві; забезпечує сировиною виробництво м’ясних продуктів, сиру, шкіряне виробництво; поширені породи: червона степова, сіра українська, чорно-ряба
 3  виробництво поширене в усіх областях; створено багато ферм; проводиться племінна робота; поширені породи: карпатська, поліська, степова; завдяки способу годівлі цих тварин значно зростають урожаї сільськогосподарських культур (гречки, соняшника, плодових)
 4  найдавніший напрям у тваринництві; у південних регіонах розводять тонкорунну асканійську породу; у Карпатах смушкове виробництво, з молока виготовляють бринзу
 5  
 A  скотарство
 B  вівчарство
 C  свинарство
 D  бджільництво
 E  звірівництво


Вопрос № 10
Установіть послідовність областей України за збільшенням посівної площі зернових культур (від найменшої до найбільшої):
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  Миколаївська
 B  Черкаська
 C  Житомирська
 D  Закарпатська


Вопрос № 11
Укажіть відповідність між основними ланками АПК та їхніми функціями:
 1  зберігання, перевезення та реалізація продукції
 2  вирощування сільськогосподарських культур і розведення сільськогосподарських тварин
 3  виробництво продуктів харчування, тканин і шкіряних виробів
 4  підготовка кадрів, дослідницька робота
 A  переробна промисловість
 B  сільське господарство
 C  виробнича інфраструктура
 D  соціальна інфраструктура


Вопрос № 12
Укажіть групу сільськогосподарських культур, які доцільно вирощувати в межах однієї сільськогосподарської зони:
   льон-довгунець, картопля, озиме жито
   соняшник, льон-довгунець, рис
   кукурудза, озиме жито, просо
   цукровий буряк, тютюн, хміль

Вопрос № 13


Укажіть галузь промисловості, сировинну базу якої позначено на картосхемі України:
   олійно-жирова
   льняна
   бавовняна
   цукрова

Вопрос № 14


Якою буквою позначено на картосхемі регіон України, що спеціалізується на зерновому господарстві, вирощуванні цукрових буряків, соняшника, свинарстві, молочно-м’ясному скотарстві?
   А
   Б
   В
   Г

Вопрос № 15
Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою:
   «Хімічна промисловість»
   «Рекреаційні ресурси»
   «Технічні культури»
   «Машинобудування»

Вопрос № 16


Проаналізуйте відображені на картограмі регіональні відмінності обсягів виробництва певного виду сільськогосподарської продукції та визначте цей вид продукції:
   картопля
   соняшникове насіння
   цукровий буряк
   зерно кукурудзи

Вопрос № 17
Розвитку вівчарства в Карпатах сприяє:
   висока частка кормових культур у структурі посівів
   споживчий та рекреаційний потенціал регіону
   наявність природних кормових угідь
   значна кількість відходів харчової промисловості

Вопрос № 18
Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшники, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості:
   жито, льон-довгунець, баштанні
   ячмінь, сою, люпин
   пшеницю, цукрові буряки, гречку
   кукурудзу, тютюн, рис

Вопрос № 19
Порівняно із середньосвітовими показниками в Україні більша:
   частка ріллі в структурі земельних угідь
   величина річкового стоку на одну особу
   лісистість території
   землезабезпеченість на одну особу

Вопрос № 20


На картограмі позначено валовий збір певного виду продукції сільського господарства в Україні впродовж 2010-2013 років (чим темніший колір, тим більший обсяг реалізованої продукції). Про який вид продукції сільського господарства йдеться?
   жито
   пшеницю
   просо
   ячмінь

Вопрос № 21
Чим насамперед зумовлений найвищий в Україні рівень розвитку птахівництва в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях?
   транспортно-географічним положенням областей
   великою часткою кормових культур у структурі посівів
   концентрацією підприємств харчової промисловості
   великою кількістю міст та міського населення

Вопрос № 22
Традиційним для Карпатського регіону є:
   сально-м’ясне свинарство
   птахівництво
   смушкове та молочне вівчарство
   м’ясо-молочне скотарство

Вопрос № 23
Прочитайте анонс статті, підготовленої до друку в газеті: «На модернізованому льонозаводі в місті Глухові (Сумська область) у 2016 році виготовлено 1000 т лляного полотна з глухівського льону врожаю 2015 року» . Доберіть заголовок до цієї статті:
   «Відроджується льонарство в поліських районах Сумщини»
   «Селяни Сумщини заробляють на експорті льону»
   «Екзотична культура приживається на полях Сумщини»
   «Перший в Україні льонозавод запрацював на Сумщині»

Вопрос № 24
У степовій зоні зосереджено 75 % поголів’я овець в Україні. Проте збільшити виробництво ягнятини в цьому регіоні можливо лише за умови перетворення природних пасовищ на культурні. Чим зумовлена така перспектива розвитку вівчарства на півдні України?
   степові пасовища непридатні для використання техніки
   природні пасовища віддалені на сотні кілометрів від сіл
   значні ділянки на природних пасовищах заболочені
   на природних пасовищах зелена трава влітку висихає


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту