VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Географічна оболонка Землі
Описание:
Использовано: 8 раз


Вопрос № 1
Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: планетарний географічний комплекс, який утворився в зоні взаємопроникнення і взаємодії верхньої частини літосфери, нижньої частини атмосфери, гідросфери та біосфери.
   природна зона
   географічна оболонка
   біосфера
   антропосфера

Вопрос № 2
За верхню межу географічної оболонки найчастіше беруть
   межу можливого поширення життя
   верхню межу стратосфери (стратопаузу)
   нижню межу тропосфери
   верхні шари атмосфери

Вопрос № 3
Потужність географічної оболонки становить:
   55 км
   25 км
   40 км
   100 км

Вопрос № 4
Закономірностями географічної оболонки є:
   висотна поясність
   зміна пір року
   складається з геосфер
   зміна рівня Світового океану
   кругообіг речовин

Вопрос № 5
Основними властивостями географічної оболонки є:
   три стани води
   широтна зональність
   наявність життя
   рух повітря
   кругообіг енергії

Вопрос № 6
Зміна всіх географічних компонентів і географічних ландшафтів за широтою від екватора до полюсів має назву:
   цілісність
   зональність
   ритмічність
   дискретність

Вопрос № 7
Які з названих явищ є прикладами сезонних ритмів у природі?
   мусони
   зміна пір року
   перельоти птахів у теплі краї
   зміна дня і ночі
   зимова сплячка тварин

Вопрос № 8
Що є найбільшим природним комплексом Землі?
   материки та океани
   природні зони
   географічні пояси
   географічна оболонка

Вопрос № 9
Із запропонованого переліку виберіть компоненти географічної оболонки
   гірські породи
   води
   рельєф
   органічни світ
   всі відповіді правильні

Вопрос № 10
Особлива сфера, що формується в географічній оболонці шляхом зміни її складових і розвивається переважно в біосфері за значного впливу людини
   літосфера
   наносфера
   антропосфера
   астеносфера

Вопрос № 11
Що відноситься до добових ритмів?
   утворення снігового покриву взимку і його танення навесні
   припливи і відпливи
   поява листя на деревах навесні і його опадання восени
   зміна протягом року плюсових температур на мінусові

Вопрос № 12
Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у горах у вертикальному напрямку – від підніжжя до вершини – це…
   широтна зональність
   цілісність географічної оболонки
   висотна поясність
   ритмічність географічної оболонки

Вопрос № 13
Про яку природну закономірність географічної оболонки можна сказати: «Все пов’язане з усім»?
   висотну поясність
   цілісність
   ритмічність
   зональність

Вопрос № 14
Повторюваність тих чи інших природних явищ і процесів через певні проміжки часу – це…
   цілісність географічної оболонки
   висотна поясність
   широтна зональність
   ритмічність географічної оболонки

Вопрос № 15
Чим зумовлена ритмічність географічної оболонки?
   діяльністю людини
   вивітрюванням
   напрямком вітру
   обертанням Землі навколо своєї осі і навколо Сонця

Вопрос № 16
Укажіть закономірність географічної оболонки, проявом якої є виявлення в печінці пінгвінів в Антарктиді хімікатів, що використовували в 1960-х роках на полях у Північній Америці:
   ритмічність
   цілісність
   широтна зональність
   висотна поясність

Вопрос № 17
Доберіть приклад ритмічного процесу в природі, який ілюструє наслідок руху Землі навколо Сонця:
   квітки маку розкриваються на світанку, а закриваються після полудня
   нічний бриз відганяє парусник у море, а денний - прибиває до берега
   кам'яна брила вдень нагрівається, а вночі охолоджується
   річка навесні розливається, а влітку її можна перейти вбрід

Вопрос № 18
Прикладом нераціонального природокористування є:
   створення лісових полезахисних смуг
   вирубування лісів у долинах малих річок
   розчищення лісів від сухостійних дерев
   лісовідновні заходи на місцях лісових пожеж

Вопрос № 19
Визначте негативні наслідки вирубування лісів на південних схилах Гімалаїв:
   більша активність сейсмічних явищ
   потужніші повені й паводки на річках
   менша кількість і потужність селів
   більша загроза зсувів
   інтенсивніше змивання ґрунтів

Вопрос № 20
Який прояв глобального забруднення довкілля створює загрозу життю білих ведмедів?
   деградація ґрунтів
   глобальне потепління клімату
   кислотні дощі
   «озонові діри»

Вопрос № 21
Вологі екваторіальні ліси поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, тому їхнє збереження впливає на:
   частоту випадання кислотних дощів
   поширення парникового ефекту
   рівень радіоактивного забруднення територій
   інтенсивність вітрової ерозії ґрунтів

Вопрос № 22
Полярний дослідник В. Ю. Візе звернув увагу на те, що в періоди похолодань в Арктиці підвищується рівень води в африканських озерах Ньяса, Вікторія, Танганьїка. Натомість у періоди потеплінь в Арктиці рівень води в цих озерах знижується. На думку вчених, ці явища є проявом:
   широтної зональності
   цілісності географічної оболонки
   кругообігу речовин у природі
   висотної поясності

Вопрос № 23
Про яку закономірність географічної оболонки йдеться в уривку зі спогадів мандрівника: «Ви можете стояти на Мауна-Кеа серед снігових заметів і споглядати цілий схил гори аж до низу й бачити кінець холоду й початок рослинного життя, ...усі клімати Землі, ...усе розмаїття рослинності»?
   широтну зональність
   висотну поясність
   цілісність
   ритмічність

Вопрос № 24
Природні пустелі й напівпустелі за кліматичними показниками займають приблизно 33 % поверхні материків, а пустельні ландшафти за характером рослинного й ґрунтового покриву - 43 %. Що спричинило велику різницю між площею пустельних ландшафтів і площею природних пустель?
   заліснення земель у напівпустелях
   утворення оазисів у пустелях
   спустелення в посушливих районах
   крапельне зрошення в пустелях

Вопрос № 25
Який ландшафт належить до антропогенних?
   верхове болото
   річкова долина
   полонина
   гранітний кар'єр

Вопрос № 26
Прочитайте уривок з літературного твору: «...все Блудове болото, з усіма величезними запасами торфу, є коморою сонця. ...Гаряче сонце було матір'ю кожної травиночки, кожної квіточки, кожного болотного кущика і ягідки. Усім їм сонце віддавало своє тепло, і вони, помираючи, перегниваючи, в добриві передавали його, як спадок, іншим рослинам...». Про яку властивість географічної оболонки йдеться в уривку?
   цілісність
   широтну зональність
   висотну поясність
   ритмічність


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту