VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Прості механізми. ККД простих механізмів Тестування 2
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1


Який виграш у силі дає нерухомий блок?
   У два рази
   Не дає виграшу у силі
   У чотири рази
   Залежить від радіуса блока

Вопрос № 2
Який із простих механізмів дає найбільший виграш у роботі?
   важіль
   рухомий блок
   похила площина
   нерухомий блок
   жоден простий механізм не дає виграшу в роботі

Вопрос № 3
Якої максимальної ваги вантаж можливо підняти за допомогою ідеального нерухомого блока, якщо тягнути мотузку з силою 200 Н?
   50 Н
   100 Н
   150 Н
   200 Н
   250 Н

Вопрос № 4
Вага вантажу, який піднімають РУХОМИМ блоком, дорівнює 10 кН. Яку силу треба прикласти, щоб підняти вантаж?
   50 Н
   500 Н
   5000 Н
   50000 Н

Вопрос № 5
Момент сили, яка діє на важіль, становить 2 Н⋅м. Яким є значення цієї сили, якщо її плече дорівнює 10 см? (Відповідь впишіть цифрами в ньютонах без одиниць вимірювання)
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 6
Виберіть усі правильні варіанти. Які твердження вірні? Прості механізми….
   не дають нічого.
   дають виграш у силі.
   дають можливість змінити напрям дії сили.
   дають виграш у роботі.

Вопрос № 7


Встановіть відповідність між картинкою і простим механізмом
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 A  клин
 B  гвинт
 C  похила площина
 D  важіль
 E  нерухомий блок


Вопрос № 8


Якою є маса кожного з вантажів? Загальна маса вантажів становить 100 кг.
   Маса першого 10 кг; Маса другого 90 кг
   Маса першого 20 кг; Маса другого 80 кг
   Маса першого 60 кг; Маса другого 40 кг
   Маса першого 50 кг; Маса другого 50 кг
   Маса першого 75 кг; Маса другого 25 кг

Вопрос № 9


Маса другого вантажу становить 3 кг, маса третього - 9 кг. Якою є маса першого вантажу? Відповідь дати в кілограмах, з точністю до сотих (в якості розділового знаку використовувати кому). Одиниці вимірювання не вказувати, лише числове значення.
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 10
Щоб підняти вантаж за допомогою механізму, ККД якого становить 85 %, людина виконала роботу 40 кДж. Визначте корисну роботу.
   30 Дж
   32 Дж
   34 Дж
   36 Дж
   40 Дж

Вопрос № 11
Механізм, ККД якого дорівнює 55%, виконав корисну роботу 55 кДж. Визначте повну (виконану) роботу.
   А пов = 100 Дж
   А пов = 100 кДж
   А пов = 1000 Дж
   А пов = 55 Дж
   А пов = 55 кДж

Вопрос № 12
Закінчіть речення: "Моментом сили називається..."
   час, протягом якого на тіло діє сила
   відношення сили до її плеча
   відстань від осі обертання до точки прикладання сили
   добуток сили на її плече

Вопрос № 13
З якою силою тіло рівномірно піднімають по похилій площині, якщо маса тіла 500 кг, довжина похилої площини 5 м, висота 50 см, а ККД 80%.
   6,25 Н
   5,5 Н
   4,75 Н
   3,5 Н
   8 Н

Вопрос № 14
Як можна зменшити витрати при виконанні механічної роботи?
   зменшити тертя
   збільшити натяг
   зменшити вагу механізмів
   збільшити тертя

Вопрос № 15
Що називається коефіцієнтом корисної дії?
   Це корисна робота, яку виконує механізм
   Це користь від роботи, виконаної механізмом
   Це фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи:
   Це вся механічна робота

Вопрос № 16
Виберіть рухомий блок:


Вопрос № 17
Який з простих механізмів може мати коефіцієнт корисної дії 100 % ?
   важіль
   рухомий блок
   похила площина
   нерухомий блок
   жоден з простих механізмів

Вопрос № 18
Як співвідносяться між собою корисна та повна робота?
   Вони рівні
   Повна робота завжди більша за корисну
   Корисна робота завжди більша за повну

Вопрос № 19


Що відбудеться, якщо опори прибрати?
   рівновага не порушиться
   переважить камінь
   переважить цегла

Вопрос № 20
Простий механізм, що має форму колеса із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку - це
   важіль
   гвинт
   похила площина
   блок
   коловорот

Вопрос № 21
Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі, називають
   важелем
   блоком
   коловоротом
   гойдалкою
   похилою площиною

Вопрос № 22


Вазон з квітами на одній стороні важеля врівноважено цеглою на іншій стороні. Яка маса вазону з квітами?
   1 кг
   2 кг
   3 кг
   4 кг
   5 кг


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту