VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Імпульс тіла. Закони збереження. Реактивний рух
Описание:
Использовано: 6 раз


Вопрос № 1
Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла? (Введіть лише числове значення)
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 2
В яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу?
   інерціальних
   замкнених
   неінерціальних
   будь-яких

Вопрос № 3
Імпульсом тіла називається...
   добуток маси тіла і його прискорення
   добуток маси тіла і його швидкості
   добуток сили, що діє на тіло, і швидкості тіла
   добуток сили, що діє на тіло, і часу її дії

Вопрос № 4


Порівняйте імпульси цих тіл, якщо вони однакові.
   імпульси тіл різні за модулем
   імпульси тіл однакові за знаком
   імпульси тіл однакові за модулем
   імпульси обох тіл дорівнюють нулю
   імпульси тіл протилежні за знаком

Вопрос № 5
Реактивний рух виникає під час...
   відштовхування
   руху різних частин тіла відносно центра маси тіла
   поділу тіла на частини
   відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно решти частини

Вопрос № 6
Виберіть приклади, якідемонструють реактивний рух
   рух кальмара
   коливання маятника
   політ метелика
   «скажений огірок».
   рух повітряної кульки, яка здувається

Вопрос № 7


Якою є швидкість другої кулі після зіткнення?
   15,5 м/с
   16,5 м/с
   17,5 м/с
   18,5 м/с
   20 м/с

Вопрос № 8


Яке тіло має найменший імпульс?
   тіло масою 1 кг
   тіло масою 2 кг
   тіло масою 3 кг
   тіло масою 4 кг
   тіло масою 5 кг

Вопрос № 9


З якою швидкістю повинна рухатись шайба на льоду, масою 0,2 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с? (Відповідь вписати без одиниць вимірювання)
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 10
Які прилади необхідно мати ,щоб визначити імпульс тіла?
   секундомір, барометр;
   терези, спідометр;
   мензурка, спідометр;
   барометр, терези.

Вопрос № 11
Снаряд масою 50 кг, що летить зі швидкістю 312 м/с, потрапляє у платформу з піском масою 5,15 т і застрягає в піску. З якою швидкістю розпочала рухатися платформа?
   1 м/с
   2 м/с
   3 м/с
   4 м/с
   5 м/с

Вопрос № 12
Із гармати випущено снаряд із швидкістю 120 м/с. Якої швидкості набуде гармата після пострілу, якщо маса снаряда дорівнює 18 кг, а маса гармати 2 т?
   2,5 м/с
   1,12 м/с
   2,34 м/с
   3,85 м/с
   1,08 м/с

Вопрос № 13
Хлопчик масою 50 кг зі швидкістю 10 м/с наздоганяє рухомий візок масою 100 кг і застрибує на нього. Початкова швидкість візка дорівнює 1 м/с. Визначте швидкість візка після взаємодії.
   1 м/с
   2 м/с
   3 м/с
   4 м/с
   5 м/с

Вопрос № 14


Візок, маса якого 20 кг, рухається зі швидкістю 4 м/с. На візок зверху кладуть мішок, маса якого 30 кг. З якою швидкістю продовжить рухатись візок?
   1,2 м/с
   1,4 м/с
   1,6 м/с
   1,8 м/с
   2 м/с

Вопрос № 15


Яке з наведених на рисунку тіл має найбільшу потенціальну енергію відносно Землі?
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 16
Визначте, як зміниться кінетична енергія тіла, якщо швидкість його руху зменшиться в 4 рази.
   збільшиться у 4 рази
   збільшиться у 8 разів
   зменшиться у 4 рази
   зменшиться у 8 разів
   зменшиться у 16 разів

Вопрос № 17
Енергію, яка зумовлена рухом тіла, називають
   кінетичною енергією
   внутрішньою енергією
   потенціальною енергією
   повною механічною енергією

Вопрос № 18
Як зміниться потенціальна енергія пружно деформованої пружини, якщо видовження пружини зменшити у 2 рази?
   зменшиться у 2 рази
   збільшиться у 2 рази
   зменшиться у 4 рази
   збільшиться у 4 рази


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту