VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Контрольне тестування: "Електричний струм" част.ІІ
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Два резистори опорами 2 Ом і 6 Ом відповідно з'єднанні паралельно. Який загальний опір резисторів?
   8 Ом
   1,5 Ом
   2 Ом
   2,5 Ом

Вопрос № 2


Визначити ціну поділки і показання приладу
   1 В; 4,3 В
   0,1 В; 4,6 В
   0,1 В; 4,3 В
   0,2 В; ,4,6 В
   0,2 В; 4,3 В

Вопрос № 3
Електрокамін, нагрівна спіраль якого має опір 22 Ом, під'єднано до мережі з напругою 220 В. Визначити кількість теплоти, що виділяється за 10 хв.
   22 кДж
   22 Дж
   22 МДж
   2200 Дж

Вопрос № 4
При якій силі струму проводився електроліз, якщо за 10 хв на катоді виділилося 0,54 г хрому? (k=0,18*10^-6 кг/Кл)
   50 А
   5 А
   0,5 А
   6 А

Вопрос № 5
За який час на катоді електролізної ванни виділиться 40 г хрому, якщо електроліз проходить за сили струму 25 А. Електрохімічний еквівалент хрому 1,8 ∙ 10-7 кг/Кл.
   3,5 год
   2 год
   3 год
   2,5 год

Вопрос № 6
10. Електроплитка за 30 хв виділяє 1080 кДж тепла при силі струму 5 А. Знайти опір плитки?
   24 В
   25 В
   26 В
   27 В

Вопрос № 7


Який газовий розряд зображено на фотографії.
   дуговий
   коронний
   іскровий
   тліючий

Вопрос № 8
Процес проходження електричного струму в газах називається ...
   електроліз
   електричний розряд
   електролітична дисоціація
   дифузія

Вопрос № 9
Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму називають
   Електроліз
   Рекомбінація
   Електролітична дисоціація
   електричний розряд

Вопрос № 10
Потужність електричного струму характеризує...
   електричне поле електричного струму
   швидкість виконання роботи електричним струмом
   роботу електричного струму на ділянці кола за певний час
   швидкість руху електричного заряду в провіднику

Вопрос № 11
Електролітична дисоціація це..
   розпад речовин на атоми
   розпад речовин на йони
   розпад речовин на молекули

Вопрос № 12
Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух..
   електронів
   атомів
   позитивних та негативних йонів
   молекул

Вопрос № 13
В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді?
   Na
   NaCl
   Нічого не осідатиме
   Cl2

Вопрос № 14
Очищення металів від домішок за допомогою електролізу називають:
   рафінуванням
   електризацією
   гальванопластикою
   гальваностегією

Вопрос № 15
Вкажіть зображення, де елементи кола з'єднані паралельно


Вопрос № 16
При послідовному з’єднанні провідників:
   опір у всіх провідниках, включених у ділянку кола, однаковий;
   опір в ділянці кола дорівнює сумі опорів у кожному провіднику, включеному в цю ділянку кола;
   опір на кожній ділянці кола різний

Вопрос № 17
Як в коло вмикають амперметр?
   послідовно
   перпендикулярно до провідника
   паралельно
   безпсередньо до джерела живлення

Вопрос № 18
Вибрати варіант, в якому записано перший закон Фарадея в математичному вигляді


Вопрос № 19
Установіть відповідність між перетворення енергії, що відбувається в технічному пристрої, та назвою пристрою
 1  хімічна енергія перетворюється на електричну
 2  електрична енергія перетворюється на механічну
 3  електрична енергія перетворюється на теплову
 4  світлова енергія перетворюється на електричну
 A  фотоелемент
 B  акумулятор
 C  нагрівник
 D  електродвигун


Вопрос № 20
Скільки часу нагрівався дріт, опором 20 Ом, якщо при силі струму 1А, в ньому виділилось 6 кДж тепла? (відповідь в секундах впишіть без одиниць вимірювання)
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 21
Знайдіть відповідність між фізичними величинами і одиницями вимірювання:
 1  сила струму
 2  напруга
 3  електричний опір
 4  потужність струму
 5  електричний заряд
 A  Ом
 B  Вольт
 C  Ват
 D  Кулон
 E  Ампер


Вопрос № 22
Виберіть усі правильні відповіді. Носіями електричного струму в газах є:
   електрони
   негативні йони
   молекули
   позитивні йони
   протони

Вопрос № 23


Чому на електрифікованих залізницях позитивний полюс джерела напруги приєднують до повітряного провідника, а негативний - до рейок колії
   довільно вибрали
   щоб зменшити втрати електроенергії
   з міркувань безпеки
   якби навпаки, то відбувався б електроліз через грунтові води
   якби навпаки, то поверхневий шар Землі став би непровідним

Вопрос № 24
Серед наведених формул оберіть математичний запис закону Джоуля-Ленца.Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту