VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Рух і взаємодія тіл. Контрольне тестування
Описание:
Использовано: 8 раз


Вопрос № 1


На рисунку схематично зображені сили, прикладені до центру мас тіла, яке тягнуть вгору по похилій площині. Вкажіть силу тяжіння.
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 2
Літак летить рівномірно прямолінійно. Виберіть правильне твердження:
   сила тяги літака дорівнює нулю
   на літак не діє сила опору повітря
   сила тяги літака трохи більша за силу опору повітря
   сума всіх сил, які діють на літак, дорівнює нулю

Вопрос № 3
На вантажному автомобілі по горизонтальній дорозі перевозять шафу так, що вона не зсовується в кузові з місця. Вкажіть як під час розгону автомобіля напрямлена сила тертя, що діє на шафу:
   у бік руху автомобіля
   перпендикулярно до руху автомобіля
   протилежно до напряму руху автомобіля
   під кутом до руху автомобіля

Вопрос № 4


Брусок стоїть на горизонтальній опорі. Вкажіть, яка з зображених сил є вагою бруска:
   1
   2
   3
   на рисунку вага бруска не зображена

Вопрос № 5
Визначте куди рухатиметься тіло, повністю занурене в рідину, якщо на нього діє сила тяжіння 2,7 Н і сила Архімеда 2,9 Н:
   вгору
   вниз
   переміщуватиметься по горизонталі
   нікуди не рухатиметься

Вопрос № 6


Розв'яжіть задачу та оберіть правильну відповідь.
   Fтяги = m(a+μg)
   Fтяги = m / (a+μg)
   Fтяги = m(a-μg)
   Fтяги = m(μg - a)

Вопрос № 7
Людина, зважуючись помітила, що, коли вона присідає, терези мають одне показання, коли випрямляється після присідання - інше, а коли стоїть нерухомо - ще інше. Визначте співвідношення між цими показами:
   найбільші - при присіданні, найменші, - коли стоїть нерухомо.
   найменші - при присіданні, найбільші, - коли стоїть нерухомо.
   найбільші - при випрямленні, найменші, - при присіданні
   найменші - при випрямленні, найбільші, - при присіданні

Вопрос № 8


На підлозі ліфта стоїть валіза масою 5 кг. Ліфт починає рухатися вниз з прискоренням 2 м/с2. Чому дорівнює вага валізи? Прискорення вільного падіння g прийняти рівним 10 Н/кг
   40 Н
   60 Н
   80 Н
   120 Н
   160 Н

Вопрос № 9
Брусок з деревини масою 200 г рівномірно переміщують горизонтальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 10 Н/м. Визначте видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання дерева по поверхні 0,25. Прискорення вільного падіння прийняти g=10 Н/кг. (Відповідь вкажіть в метрах без одиниць вимірювання, в якості розділового знаку використовуйте кому)
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 10
Щоб пересунути по підлозі скриню масою 50 кг, до неї потрібно прикласти горизонтальну силу 185 Н. Який коефіцієнт тертя скрині об підлогу? Прискорення вільного падіння g=10 Н/кг
   0,35
   0,36
   0,37
   0,38

Вопрос № 11


Як буде виглядати проекція ІІ закону Ньютона на вісь Оу для даної задачі
   ma=Fтер+N-mg∙sinα
   ma=Fтер-mg∙sinα
   N-mg∙cosα=0
   ma=mg∙sinα-Fтер
   - ma=Fтер+N-mg∙sinα

Вопрос № 12


За графіком залежності швидкості руху тіла від часу (див. рисунок) знайти ділянку, на якій тіло розганяється.
   АВ
   ВС
   СD
   DE

Вопрос № 13
Фізична величина, характеризує зміну швидкості - це...
   сила
   прискорення

Вопрос № 14


Номером 4 позначена сила....
   сила реакції опори
   сила тертя
   вага тіла
   сила тяжіння


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту