VS-9.com - бесплатный портал для:
Учителей - проведение онлайн тестов
Учеников - подготовка к ЗНО/ВНО + ЕГЭ
Репетиторов - тесты, курсы для Ваших учеников + онлайн система обработки их ответов и статистика успеваемости
.

клонировать тест

Тема теста: Соціальна та інформаційна безпека
Описание:
Использовано: 0 раз


Вопрос № 1
Встановлені державою та охороняються нею - це ...
   Норми права
   Корпоративні норми
   Соціальні норми

Вопрос № 2
Неповнолітньою вважається дитина у віці ...
   0 -18 років
   14 -18 років
   14 - 21 року

Вопрос № 3
Правопорушення - це ...
   правомірна поведінка
   неправомірна поведінка
   протиправнв поведінка

Вопрос № 4
Вкажіть види покарань, які можуть бути застосовані для неповнолітніх.
   Штраф
   Громадські роботи
   Виправні роботи
   Арешт
   Позбавлення волі

Вопрос № 5
Злочин, метою якого є придбання та продаж людей для їхньої сексуальної або економічної експлуатації - це ...
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 6
Вкажіть негативні наслідки для здоров'я довготривалої роботи за комп'ютером
   гіподинамія
   проблеми з харчуванням
   порушення зору та концентрації уваги
   навантаження на шию та руки
   стрес, психологічні проблеми, вплив на центральну нервову систему


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту