VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
Дати для ЗНО з історії України 2020

Підготовка до ЗНО з історії України 2020 тести онлайн бесплатно.
Таблиця дат з історії України згідно з програмою ЗНО.

пройти курс

Урок 1
1 млн. - 800 тис. років тому - Поява найдавніших людей на території сучасної України
IV - середина III тис. до н.е. - Розселення племен трипільської культури на території України
VII—ІІІ ст. до н. е. - Перебування на українських землях скіфів
VІІІ - VІ ст. до н.е. - Велика грецька колонізація
Урок 2
V - VІІ ст. - Велике розселення слов'ян
860 р. - похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією
907, 911,941,944 рр. - походи князів на Константинополь
988 р. - запровадження християнства як державної релігії
Урок 3
1019-1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві
1036 р. - розгром печенігів князем Ярославом Мудрим
1056-1057 pp. - створення Остромирового Євангелія
1097 р. - Любецький з'їзд князів
Урок 4
1113 р. - укладення «Повісті минулих літ»
1187 р. - створення «Слова о полку Ігоревім», перша згадка назви «Україна»
1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави
1223 р. - битва на р. Калка
Урок 5
1238-1264 pp. - правління Данила Романовича
1240 р. - захоплення Києва монголами
1362 р. - битва на р. Сині Води
1385 р. - укладення Кревської унії
Урок 6
1449 р. - утворення Кримського ханства
1478 р. - визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
1514 р. - битва під Оршею
Урок 7
1556-1561 р. - створення Пересопницького Євангелія
1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі
1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої
1586 р. - утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові
Урок 8
1596 р. - Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви
1618 р. - похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного на Москву
1621 р. - Хотинська війна
1625 р. - Куруківська угода
Урок 9
1632 р. - «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської академії
1637-1638 рр. - повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні
1648 р. - Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви
1649 р. - Зборівська битва. Укладення Зборівського договору
Урок 10
1651 р. - Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору
1652 р. - Батозька битва
1653 р. - Жванецька битва
1654 р. - Переяславська рада, україно-московський договір(«Березневі статті»)
Урок 11
1656 р. - Віленське російсько-польське перемир’я
1658 р. - Гадяцький договір
1659 р. - Конотопська битва
1667 р. - Андрусівський договір
Урок 12
1669 р. - Корсунська угода, визнання Правобережної Гетьманщиною протекторату Османської імперії
1681 р. - Бахчисарайський мирний договір
1686 р. - «Вічний мир»
1708 р. - україно-шведський договір зруйнування Батурина
Урок 13
1709 р. - Полтавська битва Зруйнування рос. військами Чортомлицької Січі
1710 р. - ухвалення Конституції Пилипа Орлика
1713 р. - ліквідація козацтва на Правобережній Україні
1734 р. - заснування Нової (Підпільненської) Січі
Урок 14
1764 р. - остаточна ліквідація гетьманства
1768 р. - Коліївщина
1775 р. - остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
1780-1782 рр. - ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
Урок 15
1783 р. - царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
1798 р. - вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського
грудень 1825 - січень 1826 рр. - повстання Чернігівського полку
1828 р. - ліквідація Задунайської Січі
Урок 16
1830-1831 рр. - Польське визвольне повстання
1846-1847 рр. - діяльність Кирило-Мефодіївського братства
1816 рр. - створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
1833-1837 рр. - діяльність «Руської трійці»
Урок 17
1837 р. - Видання «Руською трійцею» в Будапешті альманаху «Русалка Дністрова»
1848 р. - скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська реформа)
Листопад 1848 — 1849 р. - Селянський рух під проводом Л. Кобилиці в Північній Буковині
1805 р. - відкриття університету в Харкові
Урок 18
1834 р. - відкриття університету в Києві
1839 р. - ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі
1846 р. - Видання в Москві О. Бодянським історичної праці «Історія русів»
19 лютого 1861 р. - царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії
Урок 19
1863 рр. - Валуєвський циркуляр
1863-1864 рр. - польське національно-визвольне повстання
1876 р. - Емський указ
1868 р. - створення у Львові товариства «Просвіта»
Урок 20
1873 р. - створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка)
1890 р. - створення Русько-української радикальної партії (РУРП)
1892 р. - створення у Львові Наукового товариства ім. Т. Шевченка
1899 р. - створення Української Національно-демократичної партії (УНДП)
Урок 21
1862 р. - Створення С. Гулаком-Артемовським першої української опери «Запорожець за Дунаєм»
1865 р. - відкриття Новоросійського університету
1875 р. - відкриття Чернівецького університету
1882 р. - Створення в Єлисаветграді першої професійної трупи під керівництвом М. Кропивницького
Урок 22
1900—1903 рр. - Економічна криза
1900 р. - утворення Революційної української партії(РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України
1906, 1910 р. - Видання указу й закону про проведення аграрної (Столи- пінської) реформи
1908 р. - створення Товариства українських поступовців (ТУП)
Урок 23
1911-1913 рр. - «справа Бейліса»
1900 р. - обрання А.Шептицького митрополитом греко-католицької церкви
1907 р. - впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків
1911 р. - Заснування бойскаутської організації «Пласт»
Урок 24
1908 р. - Убивство українським студентом М. Січинським намісника Галичини графа А. Потоцького
серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України
1914 р. - Галицька битва. Взяття Львова
1915 р. - утворення Загальної української ради
Урок 25
1916 р. - Брусиловський прорив
березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради
квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес
червень 1917 р. - ухвалення І Універсалу УЦР
Урок 26
липень 1917 р. - ухвалення II Універсалу УЦР
листопад 1917 р. - ухвалення ІІІ Універсалу УЦР
22 січня 1918 р. - ухвалення IV Універсалу УЦР, проголошення незалежності УНР
січень 1918 р. - бій під Крутами
Урок 27
січень (лютий) 1918 р. - Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу
29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського
1 листопада 1918 р. - «Листопадевий зрив» у Львові
13 листопада 1918 р. - проголошення Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР)
Урок 28
листопад 1918 р. - заснування Української академії наук
14 листопада 1918 р. - утворення Директорії
22 січня 1919 р. - Акт злуки УНР та ЗУНР
грудень 1919 – травень 1920 рр. - Перший «Зимовий похід» армії УНР
Урок 29
квітень 1920 р. - Варшавська угода
березень 1921 р. - Ризький мирний мир
листопад 1921р. - Другий «Зимовий похід» армії УНР
1921 - 1923 рр. - голод в Україні
Урок 30
1921 р. - утворення Української автокефальної православної церкви(УАПЦ)
1922 р. - входження УСРР до складу СРСР
1923 р. - початок політики «коренізації» в УСРР
1925 р. - завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію
Урок 31
1928/1929-1932 рр. - перша п’ятирічка
1928 р. - Шахтинська справа
1929 р. - рік «великого перелому», початок насильницької колективізації
1930 р. - справа проти «Союзу Визволення України (СВУ)»
Урок 32
1932 - 1933 рр. - Голодомор в Україні
1934 р. - перенесення столиці України з Харкова до Києва
1937 р. - ухвалення Конституції УРСР
1937-1938 рр. - «Великий терор»
Урок 33
1920 р. - підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії
1923 р. - визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР
1925 р. - утворення Українського національно-демократичного об’єднання(УНДО)
1929 р. - утворення Організації українських націоналістів (ОУН)
Урок 34
1930 р. - проведення польською владою політики «пацифікації»
1938 р. - надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини
15 березня 1939 р. - проголошення незалежності Карпатської України
23 серпня 1939 р. - радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа)
Урок 35
1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни
17 вересня 1939 р. - вступ Червоної армії на територію західної України
червень 1940 р. - вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини
22 червня 1941 р. - напад Німеччини на СРСР - початок Великої Вітчизняної війни
Урок 36
ЗО червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення Української Держави
14 жовтня 1942 р. - створення Української повстанської армії(УПА)
грудень 1942 р. - початок звільнення України
6 листопада 1943 р. - визволення Києва
Урок 37
січень — лютий 1944 р. - Корсунь-Шевченківська наступальна операція
вересень - жовтень 1944 р. - Карпатсько-Ужгородська наступальна операція
28 жовтня 1944 р. - визволення всієї території України
9 травня 1945 р. - завершення Великої Вітчизняної війни, День Перемоги
Урок 38
2 вересня 1945 р. - завершення Другої світової війни.
1945 р. - входження Закарпаття до складу УРСР
квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН
березень 1946 р. - «саморозпуск» УГКЦ
Урок 39
1946 - 1947 рр. - голод в Україні
квітень-липень 1947 р. - проведення польською владою операції «Вісла»
1953-1954 рр. - повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу
лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР
Урок 40
1956 р. - XX з’їзд КПРС
1957 р. - запуск першого штучного супутника Землі, початое «Космічної ери»
1959 р. - утворення Української робітничо-селянської спілки
1961 р. - перший політ людини в космос (Юрій Гагарін)
Урок 41
1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»)
1972 р. - зміна політичного керівництва УРСР
1976 р. - утворення Української Гельсінської групи
1978 р. - Прийняття нової Конституції УРСР
Урок 42
квітень 1985 р. - початок «перебудови»
26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильській АЕС
вересень 1989 р. - створення Народного руху України за перебудову
березень 1990 р. - перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР
Урок 43
16 липня 1990 р. - ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України
жовтень 1990 р. - «революція на граніті»
24 серпня 1991 р. - ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України
1 грудня 1991 р. - всеукраїнський референдум і вибори Президента України
Урок 44
6 грудня 1991 р. - заснування Збройних Сил України
липень 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом України
1995 р. - Україна стає членом Ради Європи
28 червня 1996 р. - ухвалення Конституції України
Урок 45
Вересень 1996 р. - запровадження гривні
Жовтень-грудень 2004 р. - «Помаранчева революція», - обрання Президентом України В.Ющенка
січень 2010 р. - обрання Президентом України В.Януковича.
листопад 2013-лютий 2014 рр. - «революція гідності», повалення режиму В.Януковича
Урок 46
червень 2014 р. - обрання президентом П.Порошенка
2014 р. - підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС
Вересень 2014 р., лютий 2015 р. - Мінські угоди.


help Помощь по сайту